Hiển thị một kết quả duy nhất

33.500.000
83.000.000
86.000.000

Tư vấn