Hiển thị 1–12 trong 14 kết quả

Bộ lưu điện Online 3pha vào 3pha ra

Bộ lưu điện UPS 10KVA 3 pha vào 3 pha ra. Hyundai HD-10K3

113.600.000

Bộ lưu điện Online 3pha vào 3pha ra

Bộ lưu điện UPS 15KVA 3 pha vào 3 pha ra. Hyundai HD-15K3

139.600.000

Bộ lưu điện Online 3pha vào 3pha ra

Bộ lưu điện UPS 20KVA 3 pha vào 3 pha ra. Hyundai HD-20K3

157.600.000

Bộ lưu điện Online 3pha vào 3pha ra

Bộ lưu điện UPS 25KVA 3 pha vào 3 pha ra. Hyundai HD-25K3

176.600.000

Bộ lưu điện Online 3pha vào 3pha ra

Bộ lưu điện UPS 30KVA 3 pha vào 3 pha ra. Hyundai HD-30K3

188.700.000

Bộ lưu điện Online 3pha vào 3pha ra

Bộ lưu điện UPS 40KVA 3 pha vào 3 pha ra. Hyundai HD-40K3

239.800.000

Bộ lưu điện Online 3pha vào 3pha ra

Bộ lưu điện UPS 50KVA 3 pha vào 3 pha ra. Hyundai HD-50KH3

281.800.000

Bộ lưu điện Online 3pha vào 3pha ra

Bộ lưu điện UPS 60KVA 3 pha vào 3 pha ra. Hyundai HD-60K3

316.000.000

Bộ lưu điện Online 3pha vào 3pha ra

Bộ lưu điện UPS 80KVA 3 pha vào 3 pha ra. Hyundai HD-80K3

403.000.000

Bộ lưu điện Online 3pha vào 3pha ra

Bộ lưu điện UPS 100KVA 3 pha vào 3 pha ra. Hyundai HD-100K3

530.000.000

Bộ lưu điện Online 3pha vào 3pha ra

Bộ lưu điện UPS 120KVA 3 pha vào 3 pha ra. Hyundai HD-120K3

582.000.000

Bộ lưu điện Online 3pha vào 3pha ra

Bộ lưu điện UPS 160KVA 3 pha vào 3 pha ra. Hyundai HD-160K3

745.000.000

Tư vấn